Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:jenda:361 [2018/11/06 06:58]
jenda [Wishlist pro pravidla provozu]
user:jenda:361 [2019/09/25 04:48] (current)
jenda +rozsudek NSS
Line 15: Line 15:
     * Účelové komunikace?     * Účelové komunikace?
     * Parkové cesty? (např. Kampa chodník není!)     * Parkové cesty? (např. Kampa chodník není!)
 +    * [[https://​www.codexisuno.cz/​65c#​!17|NSS o tom rozhodoval]]
   * K povinnosti jezdit na kole při pravém okraji přidat něco jako „pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti“ jako mají auta, protože teď se na kole musí jezdit při pravém kraji vozovky i když tam někdo parkuje a tak.   * K povinnosti jezdit na kole při pravém okraji přidat něco jako „pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti“ jako mají auta, protože teď se na kole musí jezdit při pravém kraji vozovky i když tam někdo parkuje a tak.
   * Udělat z bruslaře a asi i segwaye vozidlo. Momentálně jsou to chodci, tedy např. bruslař má jezdit (mimo výjimky na stezkách pro cyklisty a cyklopruhu) vlevo! Současně by to vyřešilo kolize se segwayi na chodnících a mohl by se tak zrušit pražský zákaz segwayí a [[http://​www.invarena.cz/?​p=20468|dvoukolových invalidních vozíků]] (!) v celé Praze.   * Udělat z bruslaře a asi i segwaye vozidlo. Momentálně jsou to chodci, tedy např. bruslař má jezdit (mimo výjimky na stezkách pro cyklisty a cyklopruhu) vlevo! Současně by to vyřešilo kolize se segwayi na chodnících a mohl by se tak zrušit pražský zákaz segwayí a [[http://​www.invarena.cz/?​p=20468|dvoukolových invalidních vozíků]] (!) v celé Praze.
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki