Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:jenda:bryle [2018/07/16 07:33]
jenda [Boj s ostřením a fúzní konvergencí] článek v nature
user:jenda:bryle [2019/12/31 17:49] (current)
jenda [Parametry obrouček]
Line 7: Line 7:
 Obroučky jsou s klapičkami nebo z epoxidu. Každému vyhovuje něco jiného. Pak mají ještě barvu, průhledná/​světlá míň ruší v zorném poli. Proto je taky dobré, aby nožičky byly tenké, pokud mají centimetr a půl, neuvidíte do boku. Obroučky jsou s klapičkami nebo z epoxidu. Každému vyhovuje něco jiného. Pak mají ještě barvu, průhledná/​světlá míň ruší v zorném poli. Proto je taky dobré, aby nožičky byly tenké, pokud mají centimetr a půl, neuvidíte do boku.
  
-Doraz obrouček může být kov na kov, to je dobré, nebo plast na plast, to se mi na obou brýlích po necelých dvou letech každodenního nošení vyžvejkalo a pak se tam musí lepit distanční podložky a je to na prd.+Doraz obrouček může být kov na kov, to je dobré, nebo plast na plast, to se mi na obou brýlích po necelých dvou letech každodenního nošení vyžvejkalo a pak se tam musí lepit distanční podložky a je to na prd. OTOH pokud kupujete brýle za 440 Kč (viz níže) tak to že vám vydrží jenom 800 dní nošení je asi v pohodě.
  
 {{ :​user:​jenda:​doraz.png?​nolink |}} {{ :​user:​jenda:​doraz.png?​nolink |}}
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki