Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:jenda:mining [2018/11/03 02:26]
jenda [Další čtení] +timestamp
user:jenda:mining [2019/03/29 03:03] (current)
jenda +videozáznam
Line 2: Line 2:
  
 Oskenoval jsem své zápisky z [[https://​is.cuni.cz/​studium/​predmety/​index.php?​do=predmet&​kod=MG432P09&​skr=2017&​fak=11310|předmětu MG432P09]], školní rok 2017. Najdete je [[https://​jenda.hrach.eu/​f/​hornictvi/​zapisky.pdf|zde]] (PDF, 21 MB). Legenda k obrázkům: červeně je payload. Do zápisků prosakuje DSP a buněčná biologie, chcete prostě číst ty části které začínají nadpisem Hornictví. Oskenoval jsem své zápisky z [[https://​is.cuni.cz/​studium/​predmety/​index.php?​do=predmet&​kod=MG432P09&​skr=2017&​fak=11310|předmětu MG432P09]], školní rok 2017. Najdete je [[https://​jenda.hrach.eu/​f/​hornictvi/​zapisky.pdf|zde]] (PDF, 21 MB). Legenda k obrázkům: červeně je payload. Do zápisků prosakuje DSP a buněčná biologie, chcete prostě číst ty části které začínají nadpisem Hornictví.
 +
 +Pokud máte radši mluvenou než psanou verzi, tak na [[https://​ksp.mff.cuni.cz/​akce/​smrst/​2018/​|Smršti]] jsem zápisky předčítal a komentoval. Existuje z toho [[https://​popelka.ms.mff.cuni.cz/​~hrach/​smrst-2018/​2018-12-08-hornictvi.mp4|videozáznam]].
  
 Bylo by super kdybych měl exponenciálně mnoho času a udělal z toho online učebnici. Bylo by super kdybych měl exponenciálně mnoho času a udělal z toho online učebnici.
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki