[[Evidence]]
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

equipment:evidence [2014/11/30 20:12] (current)
pinky created
Line 1: Line 1:
 +====== Evidence ======
  
 +  * Každý předmět má:
 +    * nalepený evidenční kód
 +    * vlastníka/​správce
 +    * svoji položku ve skladovém systému [[http://​brmko.brm/​brmsklad/​]]
 +    * místo kam ho uklidit
 +
 +  * Je důležité věci vracet na jejich místo, jinak jsou nedohledatelné.
 +  * Pokud si něco půjčujete,​ zkontrolujte ve skladovém systému kdo danou věc spracuje/​vlastní a na zapůjčení se s ním domluvte
 +  * Nové věci bez okolků naskladněte
 +
 +<​note>​http://​brmko.brm/​brmsklad/</​note>​
 +
 + (See also: [[equipment:​wishlist]])
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki